Informácia o cezhraničnom zlúčení zahraničných bánk BANCO COFIDIS,S.A. a COFIDIS

 

Vážení klienti a obchodní partneri,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 01.12.2016 došlo k cezhraničnému zlúčeniu zahraničnej banky BANCO COFIDIS, S.A., ktorá na území Slovenskej republiky konala prostredníctvom organizačnej zložky BANCO COFIDIS, S.A., pobočka zahraničnej banky (zanikajúca spoločnosť) a zahraničnej banky COFIDIS, ktorá na území Slovenskej republiky koná prostredníctvom organizačnej zložky COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky (nástupnícka spoločnosť).

Aké dôsledky má pre Vás toto cezhraničné zlúčenie?

Všetky potrebné informácie nájdete tu.

S úctou a pozdravom,

Mgr. Pavel Jonáš

Vedúci organizačnej zložky