Informácia o organizačnej zmene zahraničnej banky BANCO COFIDIS,S.A.

 

Vážení klienti a obchodní partneri,

radi by sme Vás touto cestou informovali o plánovanej organizačnej zmene v zahraničnej banke BANCO COFIDIS, S.A., ktorá na území Slovenskej republiky koná prostredníctvom organizačnej zložky BANCO COFIDIS, S.A., pobočka zahraničnej banky.

Francúzska finančná skupina Cofidis Participations, ktorej súčasťou je zahraničná banka BANCO COFIDIS, S.A. so sídlom v Portugalsku a zahraničná finančná inštitúcia COFIDIS SA so sídlom vo Francúzsku, sa rozhodla zlúčiť uvedené spoločnosti, ktoré patria do jej portfólia.

Cezhraničné zlúčenie spoločnosti BANCO COFIDIS, S.A. ako zanikajúcej spoločnosti a spoločnosti COFIDIS SA ako spoločnosti nástupníckej je plánované najneskôr do konca roka 2016. Presný dátum účinnosti cezhraničného zlúčenia Vám bude oznámený hneď, ako bude známy.

COFIDIS SA má záujem pokračovať v podnikateľských aktivitách BANCO COFIDIS, S.A. na území Slovenskej republiky, a preto zriadi na území Slovenskej republiky svoju organizačnú zložku pred plánovanou účinnosťou cezhraničného zlúčenia spoločnosti BANCO COFIDIS, S.A. a spoločnosti COFIDIS SA.

BANCO COFIDIS, S.A., pobočka zahraničnej banky sa zmení na COFIDIS SA, pobočku zahraničnej banky.

Čo pre Vás organizačná zmena spoločnosti BANCO COFIDIS, S.A. znamená?

Všetky potrebné informácie nájdete tu.

S úctou a pozdravom,

Mgr. Pavel Jonáš

Vedúci organizačnej zložky