Zmena adresy

Vážení klienti a obchodní partneri,

dovoľte nám oznámiť Vám, že odo dňa 01.07.2016 sa mení adresa sídla (taktiež aj korešpondenčná a fakturačná adresa)

našej organizačnej zložky BANCO COFIDIS, S.A., pobočka zahraničnej banky z pôvodnej: Einsteinova 21, Bratislava, 851 01 na novú :

Einsteinova 11, Bratislava, 851 01.

Súčasne potvrdzujeme, že nedošlo k žiadnej zmene týkajúcej sa pracovníkov, ktorí s Vami komunikujú a všetky identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH, čísla účtu a pod.), ako i telefónne čísla ostávajú bez zmeny.

Zároveň nám dovoľte požiadať Vás, aby ste na všetkých písomných dokladoch, ktoré k nám zašlete, uvádzali už novú adresu našej spoločnosti.

S úctou a pozdravom,

Mgr. Pavel Jonáš

Vedúci organizačnej zložky