O spoločnosti

COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky je organizačnou zložkou zahraničnej banky COFIDIS, so sídlom Parc de la Haute Borne, avenue Halley 61, 59866 Villeneuve d´Ascq, Francúzska republika, spoločnosť zapísaná v R.C.S. Lille Métropole, číslo zápisu: 325 307 106.

COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky bola do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. zapísaná dňa 09. novembra 2016. Dohľad nad činnosťou COFIDIS SA vykonáva Európska centrálna banka v spolupráci s národnými centrálnymi bankami.

COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky poskytuje bankové služby v Slovenskej republike na základe jednotnej európskej licencie.

Hlavnou činnosťou pobočky je poskytovanie úverov spotrebiteľom, fyzickým osobám-podnikateľom a právnickým osobám.

Dňa 01.decembra 2016 v dôsledku cezhraničného zlúčenia BANCO COFIDIS, S.A., (zanikajúca zahraničná banka) a COFIDIS (nástupnícka zahraničná banka) došlo k prechodu všetkých práv a povinností BANCO COFIDIS, S.A. na COFIDIS.

Sídlo pobočky je Einsteinova 11, 851 01 Bratislava.
IČO: 50 595 628
 

Vedúci pobočky:

  • Mgr. Pavel Jonáš
  • Pavlína Borovková, MBA

Vedúci pobočky sú oprávnení konať vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa pobočky vždy dvaja spoločne.

COFIDIS je súčasťou medzinárodnej skupiny Groupe Cofidis Participations  groupe cofidis participations

Groupe Cofidis Participations (Skupina COFIDIS) je medzinárodná finančná skupina špecializujúca sa na poskytovanie spotrebiteľských úverov.

Skupina COFIDIS

  • je dnes zastúpená v 9 európskych krajinách: vo Francúzsku, Belgicku, Taliansku, Španielsku, Portugalsku, Maďarsku, Poľsku, v Českej republike a na Slovensku (od roku 2005).
  • bola založená vo Francúzsku v roku 1982. Pôvodne vznikla spoločnosť COFIDIS preto, aby umožnila klientom nakupovať na splátky v zásielkovej spoločnosti 3 Suisses. Postupom času začala spoločnosť COFIDIS viac rozvíjať svoje aktivity a ponúkať sortiment jednoduchých produktov pre všetkých.

Know-how, získané počas viac ako 30 rokov, umožňuje spoločnosti COFIDISu aj naďalej ponúkať jednoduché finančné produkty dostupné každému a zaručuje zákaznícky servis na profesionálnej úrovni.
Komplexné informácie o skupine nájdete na stránke www.cofidis.com/en/

Skupina COFIDIS je na Slovensku zastúpená 2 spoločnosťami

COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky - sa špecializuje na financovanie nákupu motorových vozidiel prostredníctvom siete obchodných partnerov.
auta.cofidis.sk

COFIDIS, a.s. - poskytuje najmä účelové spotrebiteľské úvery – t.j. úvery za účelom financovania nákupu tovaru a/alebo služieb na splátky u obchodných partnerov (tzv. predaj na splátky) a revolvingové spotrebiteľské úvery a plánuje sa rozvíjať ako špecialista sa na predaj produktov a finančných služieb poskytovaných na diaľku.
www.cofidis.sk

Skupina COFIDIS podporuje športovcov

Sme hrdým sponzorom francúzskeho profesionálneho závodného cyklistického tímu COFIDIS, Solutions Credits. Detailne informácie nájdete na stránke tímu. www.equipe-cofidis.com